--- (Jonge) beginnende schaker, huis-tuin-keuken-schaker, internet- of club schaker,
----------------------------------- WELKOM bij ons Nieuwkoopse schaakclubje -----------------------------------


Schaken sinds 1975 bij Schaaksocieteit Nieuwkoop in het Groene Hart maar ook ver daarbuiten ( Schaakvereniging Oostermoer)

Het Groene Hart is een oer-Hollands cultuurlandschap. Mensenhanden vormden het landschap door veen te ontginnen en moerassen droog te leggen. Door licht, lucht en ruimte voor wind- en watermolens was een industriëele revolutie mogelijk. En ook in de hedendaagse groene revolutie spelen windmolens weer een grote rol. Geschiedenis en toekomst gaan hier hand in hand. Het Groene Hart is ook een proeftuin voor innovatieve mensen die naar duurzame oplossingen streven.
Sommigen houden niet alleen van schaken maar ook van o.a. zeilen, elekrische boten, duurzame en lokale energie opwekking, zorgboerderijen, tennis, kunst en geven graag volop ruimte aan mensen en nieuwe vormen van recreatie en natuurbeheer.

● "Chess Art History".

● "Schaakstukken museum".


   Ontstaan Schaaksociëteit Nieuwkoop

De Schaaksociëtteit Nieuwkoop is opgericht op 11 januari 1975
Hetofficieuze startpunt ligt echter ergens in de zomer van 1974, en wel bij de tennisvereniging!! Wie had dat kunnen denken.
Een nadere verklaring: Het schaken had tijdens de wachttijden zodanige vormen aangenomen dat de witgeschoeide mannenbroeders op zeker ogenblik de rackets maar liever thuis lieten. Steeds maar weer te moeten tennissen tussen het schaken door werd in toenemende mate als storend ervaren. Althans, zo wil de overlevering in oude liederen het.

De clubavonden van Schaaksocieteit Nieuwkoop worden gehouden, in de "De Kosterij" gelegen aan de Dorpsstraat (nr 133) in het hart van Nieuwkoop.
 

   Historie "De Kosterij"

In 1828 als kosterswoning gebouwd. De voorganger stond op het huidige toegangspad tot de kerk. Het pandje heeft een pannen zadeldak tussen puntgevels. In de voorste puntgevel zitten vlechtingen en negenruitsschuiframen. In de periode 1976 - 1978 heeft een ingrijpende verandering van het binnenwerk plaats gevonden en zijn aan het buitenwerk reparaties uitgevoerd.
Recent is het pand gerenoveerd. Het interieur bestaat uit drie gescheiden zitruimten waarvan een 'op zolder'. De entree is aan de achterzijde. De vloer bestaat gedeeltelijk uit bij de restauratie ontdekte, authentieke plavuizen.De aanwezige plafondbalken zijn in oude luister hersteld. Van oorsprong is het huis ingericht voor 'twee paar volk'. Het heeft bewoners gehad met uiteenlopende beroepen, zoals smid, brievengaarder en 'meester kleermaker'. In het eerste kwart van de twintigste eeuw was aan de voorzijde een kruidenierswinkel. In de jaren twintig had het tevens de functie van lokaal belastingkantoor. In1963 verliet Johanna Kesting-Vollebregt als laatste kosteres de woning. Het pand is tot 1974 particulier bewoond geweest. Sinds 1979 doet het dienst als ontmoetingscentrum op kerkelijk en/of sociaal cultureel gebied; in beheer bij 'Stichting de Kosterij'.

 Adri_V's kiekjes:

● Adrie_V: "Soms zit het tegen, soms zit het mee"

● Adrie_V: "Photostream"

   YouTube:

Loading...